Informacione bazë

Salvus KS L.L.C.
Rr. Miladina Stevica p.n.
Graqanicë, Republika e Kosovës.

Nr Biznesi: 810050261
Nr Llogarisë:1501090003958449
IBAN: XK05 1501 0900 0395 8449
SWIFT: RBKOXKPR