Kontakt

telefon

+387 61 895 488

Dostavom adrese elektronske pošte dajete saglasnost Salvusu za elektronsku obradu svih ličnih i neličnih podataka stavljenih na raspolaganje u skladu sa zaštitom privatnosti. Vaše lične podatke obrađujemo u skladu s primjenjivim propisima. Više informacija.