Osnovne informacije

Salvus International doo, ul. Dobanovačka 56

11080 Zemun, Beograd
PIB 106291381
Matični broj : 20571764 
Račun 265163031000522460 Raiffeisenbank