Kontakt

telefon

+355 6890 27522

Duke derguar adresën tuaj të emailit, ju pranoni që Salvus të përpunojë në mënyrë elektronike të gjitha të dhënat personale dhe jo-personale të vëna në dispozicion në përputhje me mbrojtjen e privatësisë. Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me rregulloret në fuqi. Më shumë informacion.